Wil je bijdragen aan Stichting opzoeknaardemakers.nl? Dat kan onder andere door een donatie te doen of door partner te worden.

Stichting opzoeknaardemakers.nl

Stichting opzoeknaardemakers.nl wil bijdragen aan een andere manier van kijken naar de makers achter onze consumptie: van onwetendheid naar verbondenheid, en van – bewust of onbewust – onderwaarderen naar waarderen.

De stichting doet dat door journalistiek onderzoek naar en dialoog over economisch onrecht tegen de makers mogelijk te maken. Onderzoek wordt gepubliceerd op opzoeknaardemakers.nl; de dialoog vindt plaats op opzoeknaardemakers.nl, op sociale media en – bijvoorbeeld – aan de eettafel.

Stichting opzoeknaardemakers.nl wil consumenten aan het denken zetten over hun relatie met de makers achter hun consumptie en maakt journalistiek werk dat daaraan bijdraagt mogelijk.

Gegevens stichting

  • Naam: Stichting opzoeknaardemakers.nl
  • IBAN: NL12 ABNA 0813 6497 30 op naam OPZOEKNAARDEMAKERS.NL
  • Fiscaal nummer RSIN: 858401605
  • SBI-code: 94996 (overige ideële organisaties)
  • Post- en bezoekadres: Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

De Stichting heeft ten doel

het bevorderen van een kentering in het maatschappelijk denken over de (onder)waardering van de makers (arbeiders) achter de goederen en diensten die we consumeren teneinde recht te doen aan deze makers.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

publicaties en dialoog gevoed door journalistiek onderzoek.

Het bestuur

  • Voorzitter: Matthijs Langeraar
  • Secretaris: KlaasJan Baas
  • Penningmeester: Jiddo Doornenbal

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Financiële verslagen

De financiële verslagen, inclusief overzichten van de uitgeoefende activiteiten, zijn hier te downloaden: 2020; 2021.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Stichting opzoeknaardemakers.nl? Neem dan contact op.